اصول فنگ شویی در فضاهای داخلی خانه

فنگ شویی به معنای باد و آب است، یک فلسفه و فن باستانی در چین است و برای پیدا کردن دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، باغ و غیره استفاده می‌شود تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به‌طور کلی انرژی مثبت داشته باشد.

ادامه مطلب

رنگ پنتون در سال2021 و ورود آن به دکوراسیون داخلی محیط

انتخاب این دو رنگ برای سال 2021 متوجه شد این است که پنتون با انتخاب این دو رنگ در کنار هم خواسته است که نور و درخششی به رنگ آفتاب در سال 2021 وارد روزهای خاکستری سال 2020 شود.

ادامه مطلب