بلاگ

افتتاح کارخانه APW در ایران…

افتتاح کارخانه APW در ایران…
با حضور و همراهی معاون رئیس جمهور، جناب آقای‌ دکتر محمدباقر نوبخت.

پست های مرتبط