بلاگ

دکوراسیون داخلی، بر سلامت روح و روان تاثیرگذار است؟

احساس راحتی درونی فرد در هر محیط، کلید تعادل روانی و سلامتی اوست.

بسیاری از مطالعات علمی این نظر را تأیید می‌کنند که حتی هماهنگی روابط بین افراد در خانه یا محل کار به طراحی داخلی آن محل بستگی دارد.
فضای داخلی فقط مجموعه‌ای از مبلمان و موارد تکمیل کننده محیط نیست بلکه ابزاری برای ایجاد جو، روحیه و طرز تفکر است.

به عبارت دیگر طراحی داخلی، ادامه دهنده‌ی شخصیت شماست. زیرا به بهترین شکل در وضعیت عاطفی‌تان انعکاس می‌یابد
در مورد اصول صحیح طرحی دکوراسیون داخلی در پست‌های بعدی به‌طور کامل صحبت خواهیم کرد تا آرامش و صمیمیت حاصل از فضای کار و خانه‌مان را کنار هم تجربه کنیم

پست های مرتبط