بلاگ

اهمیت و تاثیر نور پردازی در طراحی داخلی

نور با چیدمان صحیح در یک اتاق می‌تواند خودش بخشی مستقل از دکوراسیون باشد. به‌طورکلی، نورپردازی نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری جو دارد. هرچه نور در یک اتاق بیشتر باشد، بزرگ‌تر به نظر می‌رسد.

در چنین اتاقی دوست داریم نفس عمیق بکشیم، زیرا این‌طور به نظر می‌رسد که هر گوشه‌ای از آن پر از اکسیژن است.

همچنین حضور مداوم در یک محیط کم‌نور می‌تواند بر وضعیت روحی-روانی افراد تأثیر منفی بگذارد و آنها را در یک حالت افسرده فروبرد.

در آینده، اصول نورپردازی در طراحی داخلی را به‌طور مفصل شرح می‌دهیم