لیست شعب مازندران

screenshot-www.google.com-2020.08.23-20_58_18
1-فروشگاه فانیک

فروشنده: منصور یوسفی

آدرس: ساری ، رگن دشت، خ جویبار، بن بست مهدی نشاطی، پلاک 297

تلفن: 33366541-011

screenshot-www.google.com-2020.08.23-20_58_18
2-فروشگاه ام دی اف موسوی نژآد

فروشنده: باقر موسوی نژاد

آدرس: مازندران. فریدونکنار. خ ولیعصر. مقابل شبکه بهداشت. بازرگانی موسوی نژاد

تلفن: 35653850 -011